Wskaźniki i stawki dla przedsiębiorców w 2017 roku

Posted on Posted in Aktualności

Wskaźniki i stawki dla przedsiębiorców w 2017 roku

Jak co roku, tak i w 2017, zmieniła się część bardzo istotnych dla przedsiębiorców wskaźników i podstaw. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

1. Składki na ZUS dla przedsiębiorców styczeń – grudzień 2017 r.:
Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.557,80 zł
– wysokość składki z chorobowym 812,61 zł
– wysokość składki bez chorobowego 749,94 zł
Nr konta bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie Zdrowotne
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne: 3.303,13 zł
zdrowotne: 297,28 zł
Nr konta bankowego: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.557,80 zł
Fundusz Pracy: 62,67 zł
Nr konta bankowego: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

2. Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców styczeń – grudzień 2017 r.:
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 600 zł
– z chorobowym 190,62 zł
– bez chorobowego 175,92 zł
Nr konta bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie Zdrowotne
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne: 3.303,13 zł
zdrowotne: 297,28 zł
Nr konta bankowego: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

3. Minimalne wynagrodzenie: 2.0000 zł

4. Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych (skala podatkowa)
Podstawa obliczenia podatku do 85.528 zł : podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek
Podstawa obliczenia podatku ponad 85.528 zł : podatek wynosi 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
Podstawa obliczenia podatku do 6.600, zł: 1.188 zł
Podstawa obliczenia podatku od 6.600 zł do 11.000 zł: 1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]
Podstawa obliczenia podatku od 11.000 do 85.528 zł: 556,02 zł
Podstawa obliczenia podatku od 85.528 zł do 127.000 zł : 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
Podstawa obliczenia podatku od 127.000 zł: brak kwoty zmniejszającej podatek
Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek:
Podstawa obliczenia podatku do 85.528 zł : 556,02 zł
Podstawa obliczenia podatku ponad 85.528 zł : brak kwoty zmniejszającej podatek

Dodaj komentarz