Jednolity plik kontrolny

Posted on Posted in Aktualności
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dot. obowiązku wysyłki jednolitego pliku kontrolnego (JPK) przez wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT (od 2016 roku).

Źródło: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/

Co to jest jednolity plik kontrolny?
Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i jest zbiorem danych przedsiębiorstwa w określonym w ustawie układzie i w formacie XML. W swej strukturze zawiera dane o wykonanych operacjach gospodarczych w danym okresie czasu. Stanowi więc dodatkową ewidencję scalającą dane pochodzące z programów księgowych. Jest generowany z poziomu oprogramowania księgowego lub specjalnie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji – wygenerowany plik (w formacie XML!) jest następnie przesyłany do odpowiednich organów skarbowych. Jest to o tyle istotne, iż nie wystarczy np.: do wysyłanej cyklicznie deklaracji VAT dołożyć rejestry sprzedaży i zakupów.
JPK składa się z siedmiu struktur:
– ewidencja przychodów JPK_EWP
– księgi rachunkowe JPK_KR
– faktury sprzedaży VAT JPK_FA
– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT
– podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR
– wyciąg bankowy JPK_WB
– magazyn JPK_MAG
wypełnionych danymi pochodzącymi z ksiąg podatkowych oraz odpowiednich dowodów księgowych. W niedalekiej przyszłości możliwe jest uzupełnienie tej listy przez Ministerstwo Finansów o dodatkowe struktury (np.: dla paragonów fiskalnych).

Kto i kiedy składa JPK?
JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) musi być wysyłana przez wszystkich podatników VAT:
– od 01.01.2018r. powstaje obowiązek dla mikroprzedsiębiorstw
– od 01.01.2017r. powstaje obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorstw
– od 01.07.2016r. powstaje obowiązek dla dużych przedsiębiorstw

Inne struktury JPK są przesyłane na żądanie organów podatkowych przez wszystkich podatników VAT prowadzących księgowość w formie elektronicznej:
– od 01.07.2018r. powstaje obowiązek dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
– od 01.07.2016r. powstaje obowiązek dla dużych przedsiębiorstw

Jak wysłać JPK?
Metoda wysyłki JPK różni się dla struktury JPK_VAT oraz pozostałych struktur. JPK_VAT musi być przesyłany za pośrednictwem odpowiednich systemów komunikacji elektronicznej. Mogą do tego służyć dedykowane systemy księgowe wykorzystywane powszechnie przez biura rachunkowe – przy potwierdzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możliwe jest też wykorzystanie aplikacji – link – udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.
Pozostałe struktury mogą być przekazane na dowolnym nośniku elektronicznym (pendrive, CD/DVD itp.) na żądanie administracji skarbowej lub w momencie kontroli skarbowej.

W jakim celu jest stosowany JPK?
Zasadniczym celem wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów jednolitego pliku kontrolnego jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego poprzez skrócenie czasu kontroli skarbowej i wykrywanie „pustych” faktur.

Czy występują jakieś korzyści dla podatnika?
Niewątpliwie, obowiązek generowania i wysyłki JPK stanowi dla podatnika dodatkowe obciążenie sprawozdawcze. Drobnymi korzyściami podatnika generującego JPK osładzającymi ten obowiązek są automatyzacja procesu generowania i przesyłki danych, dostęp do danych umożliwiających szybką analizę oraz mniej uciążliwa (szybsza) kontrola podatkowa.

Kontakt w ramach pytań dot. jednolitego pliku kontrolnego
Ministerstwo udostępniło adres mailowy na który można zadawać pytania dot. obsługi JPK: e-deklaracje@mf.gov.pl

Dodaj komentarz