Oferta

Biuro Rachunkowe ADSEDO świadczy kompleksowy zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych dla firm z całej Polski. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów przed urzędami skarbowymi i ZUS. Naszą ofertę kierujemy zarówno do nowych, małych firm, które w biznesie dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, jak i do tych, którzy działają na rynku już wiele lat. Niezależnie od profilu i formy prawnej prowadzonej działalności każdego klienta traktujemy indywidualnie i dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych usług była na najwyższym poziomie. Pracujemy na profesjonalnych programach księgowych. Mamy zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jesteśmy elastyczni i otwarci na wszystkie formy współpracy. Dokumenty można dostarczyć do nas osobiście, pocztą, kurierem lub mailem. Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość ich odbioru przez pracownika naszego biura w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

Szczegóły oferty

Usługi księgowe

Księgi rachunkowe

Zakres wykonywanych czynności obejmuje kompleksowe prowadzenie zgodnie z ustawą ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta, w tym:
– opracowanie indywidualnego planu kont i polityki rachunkowości
– prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
– rozliczanie operacji bankowych
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku CIT i VAT
– dokonywanie rozliczeń podatku CIT i VAT
– sporządzenie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
– sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników
– zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Zakres wykonywanych czynności obejmuje kompleksowe prowadzenie zgodnie z ustawą PKPiR na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta, w tym:
– prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
– prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
– dokonywanie rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego
– sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku VAT i podatku dochodowym
– sporządzenie dowodów wewnętrznych
– sporządzenie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
– sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników

Ryczałt ewidencjonowany

Zakres wykonywanych czynności obejmuje kompleksowe prowadzenie zgodnie z ustawą ewidencji przychodów na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta, w tym:
– prowadzenie ewidencji przychodów
– prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
– dokonywanie rozliczeń podatku VAT
– sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku VAT i podatku dochodowym
– sporządzenie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
– sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników

Najem

Zakres wykonywanych czynności obejmuje kompleksowe rozliczenie zgodnie z ustawą dochodów osiąganych z najmu prywatnego na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta, w tym:
– pomoc w wyborze formy opodatkowania osiąganych dochodów (ryczałt lub zasady ogólne)
– prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów (w zależności od wybranej formy rozliczeń)
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
– dokonywanie rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego
– sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku VAT i podatku dochodowym
– sporządzenie dowodów wewnętrznych

Karta podatkowa

Zakres wykonywanych czynności obejmuje kompleksowe rozliczenie zgodnie z ustawą, w tym:
– prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów karty podatkowej
– prowadzenie ewidencji zatrudnienia
– prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników
– sporządzenie list płac
– sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników

Kadry i płace

Kadry

Zakres wykonywanych czynności obejmuje:
– prowadzenie akt osobowych pracowników
– przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy (umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
– prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności
– prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności
– prowadzenie ewidencji urlopów
– przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników
– przygotowywanie umów cywilnoprawnych
– zgłaszanie/ wyrejestrowywani osób zatrudnionych i ich rodzin do ZUS

Płace

Zakres wykonywanych czynności obejmuje:
– sporządzenie list płac
– rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)
– obliczanie comiesięcznych składek na podatek dochodowy
– obliczanie comiesięcznych składek do ZUS
– sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
– sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników

Pozostałe usługi

Zakładanie działalności gospodarczej

Planujesz otworzyć własną działalność gospodarczą? Masz starannie opracowany biznesplan i dokładnie, punkt po punkcie masz zamiar go realizować? A może jesteś optymistą, który „idzie na żywioł” i wierzy w siłę swoich marzeń i determinację na znalezienie własnego miejsca w przestrzeni biznesowej?
Bez względu na to, które zdanie opisuje Twój sposób działania, warto zastanowić się nad wyborem sprawdzonego biura rachunkowego. Dzięki nam będziesz mógł zająć się tym, co dla przedsiębiorcy najważniejsze – na rozwijaniu własnej działalności. Pozostaw więc sprawy księgowe w rękach profesjonalistów, bez ryzyka popełnienia kosztownych błędów lub ciągłego śledzenia zmian w przepisach.
Umów się z pracownikami naszego biura na bezpłatne i niezobowiązujące konsultacje. Omówimy wszystkie istotne dla Ciebie kwestie, doradzimy w wyborze najkorzystniejszej formy działalności i opodatkowania, a także poprowadzimy przez cały proces związany z rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki.

Wyprowadzanie zaległości księgowych

Oferujemy wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych oraz związanych z rozliczeniami wobec ZUS. Usługi te kierujemy do klientów, którzy pomimo ciążących na nich obowiązków z różnych przyczyn błędnie prowadzili księgowość lub nie prowadzili jej wcale. Zakres wykonywanych przez nas czynności obejmuje:
– weryfikacja i ocena stanu ksiąg
– dokonanie zaległych księgowań lub korekty nieprawidłowo dokonanych księgowań
– sporządzenie brakujących ewidencji lub korekty ewidencji nieprawidłowych
– sporządzenie korekt błędnych deklaracji oraz wymaganych pism wyjaśniających
– inne niezbędne czynności, ustalone indywidualnie z klientem

Sprawozdania

Zakres wykonywanych czynności obejmuje:
– sprawozdawczość dla Urzędu Statystycznego
– analizy i wnioski dla banków, firm leasingowych
– rozliczanie opłat środowiskowych